Giới thiệu

Bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2009, thương hiệu ATP “ATP new technology promotion” được biết đến với các sản phẩm đầu tiên là máy móc thiết bị phụ trợ nghành sản xuất ôtô xe máy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Cho đến nay sau hơn 10 năm không ngừng phát triển, công ty đã cho ra mắt nhiều các nhãn hàng bao gồm các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, sản phẩm phục vụ “Car care” và Sản phẩm phục vụ “Home care” như: VIS CAR, CAR SHAMPOO CLEANER UP235, CLAI, SHIF, CLEAR, KLAR, VIS, NeO, PAINT DETACKIFIER, PAM… đã trở thành những cái tên quen thuộc với các hộ gia đình Việt Nam, cũng như được tin dùng góp phần giúp cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và điều kiện vệ sinh cho mọi người dân Việt Nam.

Tại ATP chúng tôi xem sự thành công trong kinh doanh phải song hành cùng với những cam kết mạnh mẽ vì cộng đồng và môi trường sẽ là nền tảng vững chắc để chúng tôi hiện thực hóa một công ty ATP phát triển bền vững và trường tồn.

Certificate