Trong quá trình sơn phủ bề mặt sản phẩm ở các dây chuyền sơn, có một phần vật liệu sơn không bám lên chi tiết mà đi ra ngoài không khí, ảnh hưởng đến hoạt động của dây chuyền và gây nên hàng loạt vấn đề về môi trường làm việc. Đứng trước thực trạng đó, chúng tôi đã phát triển công nghệ Paint detackification để loại bỏ lượng sơn này một cách hiệu quả.

Trọng tâm của công nghệ Paint detackification là bộ hóa chất Paint detackifier gồm các sản phẩm chính:

  • – Detackifier D2430: Khử tính bám dính của sơn.
  • – LCD SH50: Khởi tạo môi trường hoạt động cho D2430.
  • – Flocculant D2402: Kết tụ chất rắn lơ lửng và tuyển nổi khỏi nước.
  • – HB smell control: Kiểm soát vi khuẩn và khử mùi hệ thống.

Công nghệ Paint detackification giúp giảm chi phí bảo trì dây chuyền và đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân viên. Bộ hóa chất Paint detackifier được thiết kế tối ưu để xử lý tất cả các hệ sơn polyester, polyurethane, acrylic, epoxy, alkyd, … với các ưu điểm nổi trội:

  • – Vận hành đơn giản.
  • – Đảm bảo chất lượng nước tuần hoàn.
  • – Cặn sơn tơi xốp, dễ loại bỏ khỏi nước.
  • – Giảm thiểu vấn đề ăn mòn hệ thống.
  • – Giảm chi phí và tần suất bảo trì hệ thống.
  • – Kiểm soát mùi và vi khuẩn, cải thiện môi trường làm việc.

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ HÌNH ẢNH THỰC TẾ SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Thương hiệu liên quan