HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO AN TOÀN VÀ NGHIỆP VỤ CHO NHÂN VIÊN CÔNG TY

  • adminquantri

  • Tháng Tư 1, 2020

Song hành cùng các hoạt động sản xuất và kinh doanh, công tác đào tạo cho nhân viên cũng luôn được lãnh đạo công ty quan tâm và chỉ đạo triển khai hàng năm với việc tham gia các khóa huấn luyện của Tỉnh, Khu công nghiệp, cũng như thường xuyên mời các chuyên gia có uy tín về để bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên.