HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU & HỖ TRỢ NHÀ PHÂN PHỐI XÚC TIẾN BÁN HÀNG

  • adminquantri

  • Tháng Tư 1, 2020

Công ty luôn liên tục thực hiện các chương trình đào tạo hỗ trợ các nhà phân phối quảng bá và xúc tiến bán hàng nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hơn với các sản phẩm mới ra mắt của công ty